BEOS1810-20.25

Danh mục:
Tên đầy đủ:

Bottle Edible Oil & Sauce PCO1810 20-25g

Ứng dụng:

Dầu ăn và thức chấm

Cổ chai:

PCO1810

Trọng lượng:

20 – 35gr

Dung tích:

150 – 500ml

Màu sắc:

Đa dạng

Shopping cart