BEOS1881-15.47

Danh mục:
Tên đầy đủ:

Bottle Edible Oil & Sauce PCO1881 15-47g

Ứng dụng:

Dầu ăn và thức chấm

Cổ chai:

PCO1881

Trọng lượng:

15 – 47gr

Dung tích:

200 – 1000ml

Màu sắc:

Đa dạng

Shopping cart