VHC05

Danh mục:
Tên đầy đủ:

Bottle Essential Oil & Sauce 28/25.1 14-28g

Ứng dụng:

Dầu ăn và thức chấm

Cổ chai:

28/25.1

Trọng lượng:

14 -30gr

Dung tích:

120 – 1010ml

Màu sắc:

Đa dạng

Shopping cart